María Jos?Recoder és reelegida com a degana de Ciències de la Comunicaci?/h2>
María Jos?Recoder

La Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB ha reelegit la professora María José Recoder com a degana del centre. Completen el nou equip del Deganat Carmina Crusafon, Carme Ferré, Elisabet García, Carles Llorens i Fernando Morales.

20/12/2018

María José Recoder, professora del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB, ha estat reelegida com a degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, responsabilitat que desenvolupa des del 2015. La junta de la Facultat ha aprovat l'única candidatura presentada, encapçalada per Recoder i integrada per Carmina Crusafon (vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat), Carme Ferré (secretària i vicedegana d'Intercanvis, Pràcticum i TFE), Elisabet García (vicedegana d'Ordenació Acadèmica), Carles Llorens (vicedegà de Comunicació i UAB Mèdia) i Fernando Morales (vicedegà de Relacions Institucionals, Economia i Infraestructures).

Recoder és doctora en ciències de la informació (periodisme) i professora titular de documentació informativa. Ha exercit la docència a la Facultat des de 1985. Ha estat coordinadora dels Estudis de Doctorat "Informació i Documentació a l'Era Digital". La seva recerca s'ha centrat principalment en la documentació aplicada als mitjans de comunicació i a la traducció i la gestió de la informació.

La degana ha desenvolupat prèviament diverses responsabilitats institucionals. Ha estat vicerectora de Relacions Institucionals, adjunta als vicerectorats d'Estudis i de Qualitat i d'Ordenació, coordinadora del Campus Virtual, membre del claustre i membre de les comissions d'Afers Acadèmics i de Qualitat i d'Avaluació. A la Facultat, ha estat també vicedegana d'Ordenació Acadèmica i secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

Més informaci? Facultat de Ciències de la Comunicaci?/a>

 

Notícies relacionades

SetmanaMobilitat2017

Moure’s per la UAB de forma sostenible t?premi

A través de l’aplicació mòbil Ciclogreen, es comptaran els quilòmetres recorreguts de forma sostenible, entre el 12 de març i el 12 d'abril, per les persones participants en el repte. Les que el superin entraran en el sorteig d'un premis diversos. Llegir més

Totes les notícies