สมัครคาสิโนออนไลน์ฟรี_เว็บพนันบอล ถูกกฎหมาย_แอพยิงปลา

Cooperaci?a la FAS

Cooperaci? />
							
								</div>
								
					<p>
						<br />
Des de l'Àrea de Cooperació i Educació per al Desenvolupament de la FAS promovem l’acció, la formació i la recerca en l’àmbit de la cooperació universitària per al desenvolupament entre la comunitat de la UAB.<br />
<br />
<strong>Els nostres objectius:</strong><br />
<br />
<ul>
	<li>
		Donar suport a les persones que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) perquè participin en projectes i programes de cooperació universitària i educació per al desenvolupament.</li>
	<li>
		Promoure el coneixement crític entorn a les desigualtats globals, les seves causes i les possibles alternatives, facilitant eines pràctiques d’acció  transformadora.</li>
	<li>
		Ser el punt de referència de la cooperació a la UAB, tant en relació amb la comunitat universitària com de cara a l'exterior (entitats, administració pública, altres universitats, etc)..</li>
	<li>
		Col·laborar en la definició, el seguiment i l'avaluació de les estratègies de cooperació i d’educació per al desenvolupament de la UAB.</li>
</ul>
<br />
<strong>Què fem:</strong><br />
<br />
<ul>
	<li>
		Gestió del Fons de Solidaritat de la UAB</li>
	<li>
		Assessorament en temes de cooperació i educació per al desenvolupament</li>
	<li>
		Impuls de l’educació per al desenvolupament a nivell curricular a la universitat</li>
	<li>
		Formació complementària: cursos, jornades, tallers, campanyes, etc.</li>
	<li>
		Coordinació de programes de voluntariat i acció al campus</li>
	<li>
		Treball en xarxa amb la UAB i actors del mateix àmbit</li>
</ul>
<br />
Per tal d’avançar cap a la superació de les desigualtats i assolir la justícia social, econòmica i ambiental al món, considerem que cal tenir en compte dues línies de treball. D’una banda, conscients que aquest repte depèn d’una transformació profunda de les actuals estructures de poder i de les polítiques que s’estableixen des del Nord global, és imprescindible fomentar el coneixement crític i la conformació d’una ciutadania activa, especialment en el context universitari, que estigui preparada per a reclamar aquests canvis i participar en la construcció de nous models econòmics i de societat més justos, democràtics i sostenibles. D'altra banda, cal continuar potenciant l’educació superior als països empobrits, mitjançant la cooperació i l’enfortiment d’aliances amb universitats i societat civil, perquè aquests actuïn com a protagonistes dels seus propis processos de desenvolupament.<br />
<br />
<br />
<strong>Projectes en curs</strong><br />
<br />
<a href=Educació per al Desenvolupament a la Universitat (ESDU)

  • Àmbit d’actuació: Educació per al Desenvolupament
  • Durada: setembre 2013 a agost 2019
  • Pressupost: 387.000
  • Finançament: Ajuntament de Barcelona, ACCD, FAS i ACUP
  • Lloc de realització: campus UAB Bellaterra i Barcelona ciutat
Descripció: Iniciativa per a promoure la integració d’un enfocament d’educació crítica i transformadora en els estudis universitaris. En marxa des del curs 2013-14, el projecte ha afavorit l'articulació d'un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d’abordatge curricular de l'EpD a la UAB i a nivell d’universitats públiques catalanes. Es duu a terme mitjançant una estratègia de treball en xarxa que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, entitats, i altres agents amb competències universitàries.